0a339baErvaren in projectmanagement en teamleiding bij zowel overheidinstanties als profitorganisaties. Ervaring opgedaan in projectorganisaties van enige omvang, danwel in complexiteit danwel in omgevingsimpact. Daarin zowel teamrollen als projectmanagementfuncties invulling gegeven. Op die wijze ingezet voor uitbreidingslocaties, gebiedsontwikkeling en realisatie en onderhoud van grootschalige infrastructuur.

Altijd op zoek naar het grotere kader waarin “de opgave” moet worden gerealiseerd zonder daarbij het daadwerkelijke resultaat en de maatgevende details uit het oog te verliezen. Projectresultaten laten zich vooraf moeilijk volledig vaststellen, maatwerk vanuit de juiste context is daarin het belangrijkste ingredient voor geslaagde projectresultaten.

Vanuit mijn bestaande ervaring de doelstelling om door te ontwikkelen als een breed inzetbare projectmanager voor projecten met ruimtelijke impact van enigerlei vorm en schaal.

Specialties:Projectmanagement, projectmatig werken, expliciet werken, projectbeheersing, risicomanagement, UAV-GC, systemsengineering, integrale (functie en vorm) ontwerpopgaves